Men's Singles : Group Match

PSPB 372 - YADAV Abhishek 415 0  
WB 528 - SNEHAMOY Mallick 07 0