Men's Singles : Group Match

PSPB 378 - SUBHAJIT Saha 0  
TELG 450 - SAMAL Sashwat baran 1