Men's Singles : Group Match

PSPB 378 - SUBHAJIT Saha 5 1  
TELG 450 - SAMAL Sashwat baran -5 0